VN Sports 8/3 | Indo gọi kỷ lục số cầu thủ nhập tịch đấu VN, Hà Nội chọn sân Hà Đông làm sân nhà?