Khoảng Khắc Cầu Thủ Indonesia ăn mừng, Bế Ông Shin Tae-yong tung Lên Trời