VN Sports 10/11 | Sao Indo thừa nhận muốn đánh Văn Hậu, Hải Phòng bị đội bóng Malaysia nhấn chìm