VN Sports 5/5 | Tuyển nữ VN tập dưới nắng 40 độ, Indonesia đại thắng, Đông Timor tạo cơn địa chấn