VN Sports 8/1 | Thái Lan thua đau Malaysia, bay chuyên cơ riêng sang VN - Indonesia vẫn nhỡ kế hoạch