VN Sports 2/1 | Nóng: Quế Ngọc Hải phải tập riêng, Malaysia tiếp tục phản đối trọng tài Ryuji Sato