VN Sports 12/1 |HLV Polking dành lời có cánh cho sân Mỹ Đình, CĐV Malaysia chúc Thái Lan đánh bại VN