[Highlights] - MS - Loh Kean Yew vs Zhao Junpeng - 2023 Malaysia Open R16