AFF CUP từ A-Z: VĂN LÂM CÓ CƠ HỘI LẬP KỶ LỤC TẠI AFF CUP, INDONESIA QUYẾT TÂM NHẤT BẢNG TRÁNH ĐTVN