VN Sports 27/12 | Sếp lớn: Mặt cỏ Mỹ Đình không xanh vì thiếu nắng, HLV Malaysia: Chúng tôi sẽ hạ VN