MỔ BĂNG CHECK VAR QUẢ PENALTY VIỆT NAM - MALAYSIA, VĂN HẬU BỊ PHẠM LỖI Ở NGOÀI SÂN MÀ VẪN 11m?