Raja Akbrobatik! Syabda Perkasa Batalkan Sapu Bersih China di Malaysia Series!