VN Sports 18/7 | Kiện U19 VN không được hồi đáp - Indonesia muốn rời AFF, Nữ VN thua không tưởng