VN Sports 12/7 | Indonesia kiện VN và Thái, trưởng đoàn đề nghị AFF loại VN và Thái Lan khỏi giải