Malaysia Open 2022 Mixed Double SF | Wang Yilyu / Huang Dongping vs Dechapol / Sapsiree |