VIỆT NAM - MALAYSIA | CHỈ BIẾT PHÒNG NGỰ, MALAYSIA GỤC NGÃ Ở PHÚT 111