Kairi ng Onic Ph, pinakawalan para maglaro sa Indonesia