🔴 Malaysia vs Singapore - TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG | SEA GAMES 31 - LIÊN MINH HUYỀN THOẠI | NGÀY 22/05