Highlights Việt Nam vs Myanmar | Hùng Dũng dứt điểm tinh tế - Đưa Việt Nam 1 chân vào bán kết