Highlights Việt Nam vs Indonesia | Đôi công rực lửa - Hồ Văn Ý cản phá xuất thần