Highlights U23 Thái Lan - U23 Indonesia l Phút Cuối Đầy Nghẹt Thở, Voi Thái Thẳng Tiến Chung Kết