VIỆT NAM - INDONESIA | TRẬN CHUNG KẾT QUÁ CHÊNH LỆCH ĐẲNG CẤP