🔴 Trực Tiếp | VIỆT NAM - INDONESIA | Hiệp 2 | Hoàng Đức Lập Công Lớn Phút Cuối