Sport 2000 - Số máy 42 đầu - Xe nhập khẩu Malaysia - 9 chủ sang tên hợp lệ | Lâm Xipo