Sport 1999 - Số máy 35 đầu - Xe nhập khẩu Malaysia - 9 chủ sang tên hợp lệ | Lâm Xipo