Sport 1998 ' Xe nhập khẩu Malaysia ' Chíh chủ sag tên hợp lệ ' Biển Số cù lủ .