🔴 Việt Nam - Indonesia | H1 | Vòng Loại WC 2022 | Đại Chiến Sân Khách