🔴 Trực Tiếp | Việt Nam - Malaysia | Hiệp 2 | Lên đỉnh Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi