CIB Egyptian Squash Open 2021 - Men’s Round 2 - Eain Yow Ng (MALAYSIA)