🔴 Việt Nam - Indonesia | Công Phượng - Quang Hải Rực Sáng - Việt Nam Hủy Diệt Indonesia