🔴TRỰC TIẾP: UAE VS MALAYSIA - QUYẾT LẤY NGÔI ĐẦU CỦA ĐT VIỆT NAM