🔴Trực Tiếp | H2 | Việt Nam - Malaysia | Vòng Loại WC 2022 | 11/6/2021