Highlights Việt Nam vs Indonesia | Quang Hải,Văn Thanh,Công Phượng , Tiến Linh Đốt Lưới Indonesia