VN Sports 12/5 | Va chạm Duy Mạnh - Xuân Trường dính chấn thương, Văn Lâm hội quân sớm cùng ĐTVN