🔴 Live | Indonesia - Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022, thắng giòn giã ngay tại xứ Vạn Đảo